Tag Archives: Sex Drive

Who has more sexual desire – men or women?

पुरुष र महिलामा कसलाई बढी यौन ईच्छा हुन्छ ? ठ्याक्कै मापन गर्न कठिन भएको बताउँछ यौन स्वास्थ्य विज्ञानले । तरपनि, समग्रतामा बराबरी नै हुन्छ । [Continue Reading...]