What is homosexuality?

Rainbow Flag (Image Courtesy: Wikipedia)
Rainbow Flag (Image Courtesy: Wikipedia)

के जो पनि हुनसक्छ समलिङ्गी ?

उस्तै लिङ्गहरु बीचको यौन व्यवहार नै समलिङ्गी हुनसक्दछन अर्थात महिला महिला वा पुरुष पुरुष हुने यौनसम्बन्ध देखि घरजमसम्मको व्यवहार समलिङ्गीय जीवन शैली हो । यौनिक तथा लैँङ्गिक अल्पसङख्यकको रुपमा जानिन्छ । त्यस्ता जीवन शैली अपनाएका मानिसहरुका लैँङ्गिक पहिचान, अभिमुखिरण ९क्भहगब िइचष्भलतबतष्यल० तथा व्यवहार समाजमा रहेका अन्य मानिसहरु भन्दा फरक हुन्छ । विश्वका विभिन्न अध्ययनले देखाए अनुसार उही प्राकृतिक लिङ्ग भएका प्रति आकर्षित हुने कुरा ८ वर्षको उमेर देखिनै अनुभव गर्न थाल्छन् । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको ८ देखि १० प्रतिशत यौनिक तथा लैँङ्गिक अल्पसङख्यक रहेका छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा भने कतिपय समलिङ्गी वा अन्य यौनिक तथा लैँङ्गिक अल्पसङख्यकले समाजबाट अपहेलित भइने डरले आफुभित्रको फरक यौनिकता तथा लैंङ्गिकता दबाएर राखेका हुन्छन् । त्यसैले भनिएको हो हामीसँगै भएका कतिपय मानिसहरु जो पनि समलिङ्गी हुनसक्दछन ।

यौनिक तथा लैँङ्गिक अल्पसङख्यक समुहलाई अंग्रजीमा LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Intersexual) भन्ने गरीन्छ । यसको अर्थ निम्न अनुसार छन् ।

महिला तथा पुरुष समलिङ्गी (Lesbian and Gay) ः समान लिङ्ग भएका व्यक्तिहरु एक अर्का प्रति यौनिक रूपमा आकर्षित हुन्छन र एकअर्कामा यौनव्यवहार गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिसमूहलाई समलिङ्गी भनिन्छ । यदि त्यस्तो यौनव्यवहार केटा–केटाको बीचमा गरिन्छ भने तिनीहरूलाई पुरुष समलिङ्गी वा ९न्बथ० भनिन्छ भने यदि केटी–केटी बीचमा यौन सम्बन्ध वा अन्य किसिमका यौन क्रियाकलाप भएमा तिनीहरूलाई महिला समलिङ्गी ९ीभकदष्बल० भनिन्छ ।

द्वयलिङ्गी (Bisexual) : महिला र पुरुष दुबै प्रति आकिर्षित भई यौन चाहना राख्ने मानिस र यौन व्यवहार गर्ने व्यक्ति समूहलाई द्वयलिङ्गी भनिन्छ ।

परालैङ्गिक वा ट्रान्सजेन्डर (Transgender) : प्राकृतिक लिङ्ग भन्दा विपरित किसिमको हाउभाउ वा भेषभुषा गर्ने जस्तै शारीरीक रुपले पुरुष भएर जन्मिने तर महिलाको जस्तो व्यवहार देखाउने र महिला भएर जन्मिने तर पुरुषको जस्तो व्यवहार देखाउने र भेषभुष लगाउँन मन लाग्ने व्यक्ति समूह परालैङ्गिक वा ट्रान्सजेन्डर हुन ।

अन्तरलिङ्गी वा इन्टरसेक्सुवल (Intersexual) ः महिला र पुरुषको जैविक गुणहरु एउटै मानिसमा भएको वा ती गुणहरु छुट्टाउन नसकिने अवस्था जस्तै लिङ्ग र योनी दुबै हुन्छ तर कुनै पनि पुर्ण रुपमा विकसित नभएको अवस्थाको व्यक्ति समूह हुन अन्तरलिङ्गी वा इन्टरसेक्सुवल

Leave a Reply