Yaun Jigyasa - Nepali Sex Education Blog

  • Why are people crazy for sex?

Stress or Mood Disorder

stress-mood-disorder-depression

मानछेको मनस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो हरेक घटनाको परिणम कस्तो निकाल्छ भनेर, जसरी बस्तुको चिरित्र वा विषेशता त्यसको बनौटको आधारमा निर्भर हुन्छ । [ Continue Reading...]